Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky firmy Lubomír Marcinák, se sídlem Křížov 15, 79351 Břidličná, IČO: 68184298, DIČ: CZ 7309145316 (vznik ŽO 26.11.2008, č.j.: ZU 1530/2008 KRM-49466) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.bavlnkyubarunky.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.bavlnkyubarunky.cz a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Kupující si hradí sám náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku, např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.

 

 

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s Obchodními podmínkami e-shopu www.bavlnkyubarunky.cz

2.2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká samotným dodáním zboží a jeho úhradou.

2.3. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky (např. telefonicky nebo e-mailem).


2.4. Storno objednávky ze strany kupujícího -  kupující má možnost stornovat objednávku do 24 hodin po jejím odeslání zasláním emailu na adresu: bavlnky-u-barunky@seznam.cz, za předpokladu, že již nebyla expedována

2.5. Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně po zjištění této skutečnosti kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu

 

3. Cena zboží, dodací a platební podmínky

3.1. Ceny jsou uváděny včetně DPH.Ceny zboží jsou konečné a platné v okamžiku objednání zboží. Provozovatel internetového obchodu je plátcem DPH. Součástí dodávky zboží je daňový doklad.

3.2. Zboží je možno zaplatit následujícími způsoby:
- v hotovosti při osobním odběru na adrese Křížov 15, 79351 Břidličná, tel.:775944909 (nutno sjednat předem)
- dobírkou při převzetí zboží od dopravce
- platbou předem na bankovní účet prodávajícího na základě vystavení zálohové faktury, či "podkladů k platbě".

3.3. Zboží bude dodáváno s řadným daňovým dokladem - fakturou, která v případě nepřítomnosti originálního záručního listu výrobce jej nahrazuje (dle ust. § 620 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění).

3.4. Zboží skladem je doručováno do 3 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Jestliže zboží skladem není, jsou dodací doby individuální, zpravidla 2-3 týdny v závislosti na dodavateli. O této skutečnosti bude prodávající kupujícího informovat a dohodnou se na dalším postupu. V případě doručení objednávky ve dnech pracovního klidu či ve svátcích, počíná dodací lhůta běžet od prvého následujícího pracovního dne.

3.5. Do zahraničí nezasíláme.

3.6. Volba poštovného - viz. http://www.bavlnkyubarunky.cz/bavlnky-u-barunky/4-DOPRAVA-A-PLATBA

Při nevhodně zvoleném poštovném Vám bude zaslán e-mail o úpravě poštovného na odpovídající velikosti Vaší zásilky.

3.7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy

 

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu Křížov 7E, 79351 Břidličná, či na e-mail: bavlnky-u-barunky@seznam.cz.

4.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 7 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží by mělo být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a,   je-li to možné, v původním obalu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 4.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 4.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.7. Obrázky na www.bavlnkyubarunky.cz jsou pouze ilustrační a mají pouze informativní charakter. Není možné se na základě ilustračního obrázku domáhat rozdílné technické specifikace nabízeného zboží.

4.8. V případě, že si kupující není jist technickou specifikací zboží, nebo mu z popisu zboží či obrázku plynou nejasnosti, ověří si toto kupující před nákupem u konkrétního zboží emailem či telefonicky.

4.9. V případě, že má kupující specifické požadavky na kupované zboží (stejná partie příze), sdělí tuto skutečnost prodávajícímu prostřednictvím e-mailu, telefonicky, popř. poznámkou k objednávce.

 

 

5. Odpovědnost za vady, záruka

 

5.1. Reklamační řízení se řídí zákonem č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Záruční doba námi prodávaného zboží je 24 měsíců, pokud není v popisu výrobku uvedeno jinak a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.


5.2. Zasílané zboží je pojištěno proti škodám vzniklým během přepravy. Při převzetí zboží proto zkontrolujte, zda zboží není poškozeno a v případě, že ano, sepište s dopravcem záznam a kontaktujte nás. Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy již nelze brát zřetel.


5.3. Zjistíte-li u zboží rozpor s kupní smlouvou (vadu nebo např. množství neodpovídající objednávce nebo přiloženému dokladu), spojte se s námi, prosím, prostřednictvím e-mailu bavlnky-u-barunky@seznam.cz, nebo telefonicky na čísle 775 944 909. V oznámení uvádějte zejména jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, druh reklamovaného zboží, podrobný popis závady, popis toho, jak k závadě došlo, případně číslo objednávky nebo číslo dokladu, dodaného se zbožím.
Budeme Vás co nejrychleji informovat o dalším postupu.


5.4. Reklamované zboží lze předat osobně nebo zaslat na adresu Lubomír Marcinák, Křížov 15, 79351 Břidličná . Doporučujeme reklamované zboží pojistit, nezasílejte jej na dobírku, nebude námi přebráno. K zásilce přiložte i kopii dokladu o koupi (fakturu).


5.5. Reklamace vyřizujeme v zákonné lhůtě 30-ti dnů. Zpravidla se snažíme (pokud je to technicky možné) vyřizovat reklamace rychleji.

 

 

 

6. Ochrana osobních údajů

 

6.1 Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete na https://www.bavlnkyubarunky.cz/bavlnky-u-barunky/8-OCHRANA-OSOBNICH-UDAJU

 

7. Závěrečné ustanovení

 

7.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění uvedeném na www.bavlnkyubarunky.cz v den odeslání elektronické objednávky.


7.2.Prodávající si vyhrazuje právo na úpravy či změny těchto obchodních podmínek v souvislosti se změnou platných právních úprav a v souvislosti se změnou na trhu zboží.


7.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 

Provozovatel e-shopu:  Lubomír Marcinák, Křížov 15, 79351 Břidličná

 

 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1.11.2012

 

aktualizováno 1.2.2017